Pembahasan Soal UN 2016 Fisika no 20 tentang Asas Black

, , Leave a comment

Pembahasan soal UN tahun 2016 mata pelajaran Fisika SMA nomor 20 tentang asas black.

Sebuah bejana dengan kapasitas kalornya 40oC-1 berisi 200 gram air suhunya 20oC. Kemudian k dalam bejana dimasukkan 100 gram kuningan yang suhunya 80oC. Jika suhu akhir air 22oC dan kalor jenis air 1 kal.oC-1, maka kalor jenis kuningan adalah ….
A. 0,0083 kal.g-1 oC-1
B. 0,0415 kal.g-1 oC-1
C. 0,0828 kal.g-1 oC-1
D. 0,4150 kal.g-1 oC-1
E. 0,8300 kal.g-1 oC-1

Pembahasan :
Diketahui :
Cbejana = 40oC-1
T1 = 20oC
T = 22oC
T2 = 80oC
mkuningan = 100 gram
mair = 200 gram
cair = 1 kal.oC-1

Ditanya : kalor jenis kuning (ckuningan) ?

Jawab :
\begin{aligned}
Q_{serap} &=Q_{lepas} \\
C_{\textrm{bejana}}\cdot \Delta T + m_{\textrm{air}}\cdot c_{\textrm{air}}\cdot \Delta T &= m_{\textrm{kuningan}}\cdot c_{\textrm{kuningan}}\cdot \Delta T \\
40\cdot (T – T_1) + 200\cdot 1\cdot (T – T_1) &= 100\cdot c_{\textrm{kuningan}}\cdot (T_2 – T) \\
40\cdot (22 – 20) + 200\cdot 1\cdot (22 – 20) &= 100\cdot c_{\textrm{kuningan}}\cdot (80 – 22) \\
40\cdot 2 + 200\cdot 1\cdot 2 &= 100\cdot c_{\textrm{kuningan}}\cdot 58 \\
80 + 400 &= 5800\cdot c_{\textrm{kuningan}} \\
480 &= 5800\cdot c_{\textrm{kuningan}} \\
c_{\textrm{kuningan}} &= 0,0828 \quad \textrm{kal.g}^{-1} .^{o}\textrm{C}^{-1}
\end{aligned}

Jawaban : C

 

Leave a Reply