Tekanan

Hukum Pascal

, , No Comment

Hukum pascal berbunyi : “Tekanan yang diberikan pada fluida akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama” dengan : , = gaya (N) , = luas permukaan ()    

Read Post →

Tekanan Hidrostatis

, , No Comment

Tekanan hidrosatik adalah tekanan di dalam fluida yang tergantung kedalaman. Semakin dalam suatu benda di dalam zat cair maka benda tersebut akan merasakan tekanan yang semakin besar. dengan : = tekanan hidrosatis ( ), =…

Read Post →