Tagged By hukum pascal

Hukum Pascal

, , No Comment

Hukum pascal berbunyi : “Tekanan yang diberikan pada fluida akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama” dengan : , = gaya (N) , = luas permukaan ()    

Read Post →