Contoh Soal Usaha oleh Gas Ideal

, , Leave a comment

Gas oksigen 320 gram memumai secara isotermis pada suhu 27 ^{o} C sehingga volumenya menjadi e (bilangan natural) kali volume semula. Kerja yang dihasilkan gas oksigen tersebut adalah sekitar …. (Mr Oksigen = 32 dan R = 8,314 J/molK)
A. 25 kJ
B. 20 kJ
C. 15 kJ
D. 10 kJ
E. 5 kJ

Pembahasan :
Jumlah mol gas oksigen
\begin{aligned}
n &= \frac{m}{Mr} \\
&= \frac{320}{32} \\
&= 10
\end{aligned}

V_2 = e V_1

Kerja yang dihasilkan gas oksigen
\begin{aligned}
W &= nRT \ln \frac{V_2}{V_1} \\
&= 10\cdot 8,314 \cdot 300 \cdot \ln \frac{eV_1}{V_1}
&= 24942 J \\
&= 25 kJ
\end{aligned}

Jawaban : A

 

Leave a Reply